Teka teki (bab 2)

bila bas berhenti,apa yang turun dahulu?

jawapan meter la

No comments:

Post a Comment